Feed on
Posts

Archive for August 2018

این قسمت با تایماز عظیمی درباره‌ی بازی‌های ویدیویی حرف می‌زنیم، از تجربه‌ی «بازیکن»بودن و امکاناتی که بازی داره و زندگی نداره می‌گیم، و در حالی که از تحولات اخیر روایت در بازی می‌گیم، یکی از مجریان ول‌کنِ شطرنج نیست.

توییتر هزارتو: https://twitter.com/hezartoopodcast

توییتز تایماز: https://twitter.com/Taymazimi

Read Full Post »